Terrassa - Radio Allioli - Canten els mes xics 2013 - 1 de 2