Lectura d'un dels contes del llibre 'Contes de la Bressola'