Allà a Mataró hi havia un tramvia (cantata completa)