Santa Mandra

06 febr 2014 - oriol

M'acaba d'arribar compartit a través d'una xarxa social encara que crec que ja l'havia sentit de petit.

Sigui com sigui m'ha recordat al "Jo som feliç"