Proposta didàctica a l'entorn del Canigó

17 abr 2012 - elisenda

El conte que l'Enric Larreula ha escrit a partir de la cançó "Muntanyes del Canigó" ens permet elaborar moltes propostes orientades a l'estudi i la descoberta del medi. Per una banda la riquesa de vocabulari i especies animals que se'ns presenten al conte i per l'altra la descripció d'elements geogràfics i, específicament, el simbòlic macés del Canigó.

En aquesta línia s'han elabirat aquestes propostes que us adjuntem en diversos formats (PDF i ODT)